Kariyer

IFT olarak başarımızın, en değerli varlığımız olarak gördüğümüz çalışma arkadaşlarımız bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, inovasyon kültürünü destekleyerek en yetenekli çalışanları istihdam etmek ve olumlu bir iş ortamı yaratmak amacıyla insan kaynakları süreç ve sistemlerimizi sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz.

IFT’de çalışırken performansı ile tanınan bir ekibin parçası olursunuz. Oyunsonuna odaklanan verimlilik odaklı profesyonelleriz.

IFT sadece performans odaklı bireyleri işe almayı değil, aynı zamanda onları geliştirmeye de odaklanmaktadır. Bizim için müşterilerimizin memnun olmalarını ve hak ettikleri özen ve saygı ile hizmet edilmelerini sağlamak önemlidir.

Birindeki potansiyeli gördüğümüzde ve onları işe aldığımızda, potansiyellerini gerçekten gerçekleştirebilecekleri bir ortam elde etmelerini sağlıyoruz. Stres ve baskı, üretkenlik ve yaratıcılığın düşmanlarıdır, onları mümkün olduğunca azaltmayı hedefliyoruz.