Hedef ve İlkeler

Müşterilerimiz memnuniyeti önceliğimizdir.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve inovasyon ile karşılık vermek ilk önceliğimizdir.
Satış öncesi ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmayı kendimize görev addediyoruz.

İnsan kaynağı bizim için önemlidir.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü Topluluğumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak işimizin kalitesi açısından oldukça önemlidir. Bu doğrultu da sürekli olarak insan kaynaklarına yatırım yapmaktayız.

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır.

Hizmetlerimizin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; daima tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere, çalışanlarımızın ve toplumun sosyoekonomik gelişmesine yardımcı olmak, faaliyetlerimizden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların mantıklı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

İş ahlakı ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adil, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir.

Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir.

Ülkemiz ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.